Een volleybalclub draaiende houden doe je niet zo maar. Om de machine draaiende te houden heeft de club vele helpende handen nodig.  

Buiten de bestuursleden vermelden we ook de vele helpers die op vrijwillige basis een handje (en soms veel meer) helpen om alles vlot te laten verlopen.

Wil je ook een handje helpen, we kunnen alle hulp gebruiken. Spreek gerust iemand van het bestuur aan om een babbel te hebben hierover. Op de wedstrijden hebben we bijv. (jeugd)-scheidsrechters nodig, terrein afgevaardigden, etc. Vele handen maken de last klein!

Hier de bestuurders en hun taken:

Danny Mouchaers           Voorzitter, Sponsoring, Sportieve cel

Stefan Paulissen             Ondervoorzitter, Ouderraad, Sportieve cel

Stefan Quintens              Secretaris, Ledenadministratie, verzekering, Website

Peter Goffin                     Penningmeester

Stefanie Conings             Wedstrijdkalender

Roel Janssen                   Jeugdcoördinator

Luc Christoffels               Sponsoring

Girbaud Barthels             Public Relations medewerker

Mathieu Geelen               Verantwoordelijke horeca

Jean Luyten                    Materiaalmeester

Ludo Slootmakers .          Materiaalmeester

Dimitry Bollen                 Events