In naam van de club wensen wij u van harte welkom op onze site.

Het afgelopen seizoen 2016-17 was weer eens een zeer goed seizoen. Het lijkt wel langzaamaan een gewoonte te worden, toch is niets minder waar. Het is zeker niet evident elk jaar tot een succesvol seizoen te maken. Dat vereist hard, wat zeggen we, zeer hard werken.

We houden er dan ook aan alle mensen hier te bedanken, die ook het afgelopen seizoen weer mogelijk gemaakt hebben.

Wij willen op dit forum de gelegenheid grijpen om jullie deel te maken van onze toekomstvisie, van de waarden van de club.

Die waarden zijn de leidraad bij de beslissingen die we in het bestuur nemen, zowel op sociaal als sportief vlak. Dit betekent dat sommige beslissingen moeilijker worden, een last die wij, als bestuur, er bijnemen, we zijn immers overtuigd dat deze waarden de eigenheid van de club uitmaken.

De waarden waarnaar wij refereren zijn:

  1. We zijn een open club, waar iedereen welkom is.

Dit betekent dat iedereen die aan volleybal wenst te doen, welkom is bij Sparvoc. Dit betekent dat wij als club voor ieder lid telkens een mogelijkheid tot volleyballen wensen te bieden, op competitief en/of recreatief niveau. De openheid van de club refereert naar transparantie en communicatie. Wij wensen als bestuur open te staan voor kritiek, ideëen, vragen of opmerkingen van leden, ouders of andere betrokkenen.

  1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Sparvoc wenst een goede jeugdwerking uit te bouwen, die de beste jeugdleden een pyramide aanbiedt om op competitief niveau tot in de landelijke reeksen bij Sparvoc te kunnen spelen. Dit wensen we op middenlange termijn bij zowel de heren als dames te realiseren. U begrijpt dat sportief succes echter van vele kleine zaken afhangt en promotie niet op vraag komt. Naar instroom werken we op meerdere vlakken door naar de scholen te stappen, in samenwerking met scholen en de gemeentelijke sportdienst activiteiten te organiseren voor jongens en meisjes alsook door kinderen van prille leeftijd via de bewigingsschool (Start To Move) voor te bereiden op het Start To Volley om zo in te stromen naar de competitie, waarbij vrienden en vriendinnen welkom zijn om een aantal gratis sessies te laten proeven van onze clubgeest.

  1. Sparvoc is een familie.

Dit behoeft eigenlijk geen uitleg. Het is voor ons belangrijk dat leden zich thuis voelen, dat ouders betrokken zijn en dat sponsoren de weg naar ons “huis” kennen. Eén van de belichamingen daarvan is deze afsluiter, daarom investeren we ook jaarlijks in een afsluiter, gewoon om gezellig samen te zijn en meningen uit te wisselen.

Het nieuwe seizoen 2017-18 kondigt zich weer hoopvol en boeiend aan.

Kan het anders ?

  • 1 Divisie ploeg heren alsook 1 divisieploeg dames
  • 5 provinciale seniorploegen: 3 dames ploegen en 2 herenploegen
  • 6 jeugdploegen: 5 meisjesploegen en 1 jongensploeg
  • 1 recreatie herenploegen en 1 damesploeg

Verder zijn er nog leden buiten competitie actief bij de:

  • Start To Volley  jongens en meisjes en Start To Move gemengd

 

Onze club telt de laatste jaren om en bij de 200 leden verdeeld over de ploegen, maar ook niet spelers en medewerkers om het geheel in goede banen te leiden.

De trainingsfrequentie ligt normaal op 2X per week, behalve voor de recreatie, waar men slechts 1X per week dient te trainen.