BRUNO MOUCHAERS (12/02/1946 – 13/12/2009) 

Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon, 
maar deze strijd was niet te winnen. 
Tranen staan stil en zwijgend in onze ogen 
als herinnering aan wat te vlug voorbij moest gaan.
 

Zondagochtend, 13 december 2009, overleed onze voorzitter na enkele maanden opgenomen geweest te zijn op de afdeling intensieve zorgen van het ZOL te Genk. 

Bruno was reeds een tijdje actief bij het jeugdbestuur van Sparvoc toen hij in 1999 het voorzitterschap van de club overnam. Het was geen geschenk want de club kende een zware terugval op zowel sportief als bestuurlijk gebied. Hij zette er zijn schouders onder en wist zich te omringen met de nodige mensen om de vereniging terug op te bouwen vanuit de jeugdwerking. Na enkele jaren herrees Sparvoc uit haar as en groeide uit tot één van de grootste volleybalverenigingen in Limburg. Sportieve successen bleven niet uit en ons ledenaantal overschreed de tweehonderd. Bruno’s motto “de jeugd heeft de toekomst” koppelde hij aan een financieel gezond clubbeleid. Ondanks zware beproevingen in zijn privé leven bleef hij Sparvoc steunen en beheren als een goede vader. 

Iedereen had zijn jubileumjaar als voorzitter heel anders voorgesteld, maar het lot beschikte er anders over. Het behalen van het gouden label van de Vlaamse Volleybalbond voor onze jeugdwerking is dé erkenning voor het werk van Bruno Mouchaers met Sparvoc. 

Wij betuigen aan de familie onze innigste deelneming en willen voor hun steeds klaar staan. 

Ere-Voorzitter 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2010 hebben we van de gelegenheid gebruikgemaakt om onze voorzitter, de heer Bruno Mouchaers, postuum tot onze erevoorzitter te maken. 

Op deze manier wil de club nogmaals haar bewondering en respect tonen voor alles wat Bruno voor de club betekend heeft. Hij heeft Sparvoc terug op de volleybalkaart geplaatst! 

Bewijzen hiervan zijn de talrijke prijzen die Sparvoc dit jaar in de wacht sleepte. Zo ontving onze club in 2009 het Gouden Label van de Vlaamse Volleybalbond voor haar uitstekende jeugdwerking. Vervolgens mochten twee van onze spelers zich bekroond zien met een titel. Maarten Adriaens werd verkozen tot beste landelijke speler bij de Heren. Bas Conings bleek de beste beloftevolle speler onder de Heren. 

Redenen genoeg dus om samen met u het glas te heffen op het nieuwe jaar. Tenslotte zal ook onze jaarlijkse tombolatrekking gebeuren tijdens de receptie. 

We hopen van harte dat we u die dag kunnen begroeten en u een hapje en een drankje aanbieden. 

Met sportieve groeten, 


Het bestuur