Ethias (vanaf 01/10/2012)

Bij een sportongeval dien je dit formulier in te vullen:

Blad 1 en 2 gaan over het ongeval en vul je zelf in.

Blad 3 gaat over je aansluiting bij de ziekenkas en vul je ook in ( klever ziekenkas en handtekenen)

Blad 4 vult de behandelende arts in (huisarts of eventueel ziekenhuisarts)

Alles aan de clubsecretaris te bezorgen, dit moet binnen de 5 dagen na het ongeval om de  electronische aangifte te doen bij Ethias.

Best stuur je een gescande copy per mail aan de secretaris:  secretariaat@sparvoc.be, anders kan er vertraging optreden en de termijn overschreden worden. In dat geval is de club niet verantwoordelijk voor niet tijdig ingediende dossiers en daaruit voortvloeiende kosten.

(Als je papieren formulier na doorsturen scan,  afgeeft in kantine, trainer, ..., doe even een SMS of mail naar de secretaris, dat hij het formulier kan ophalen om aan te vullen en op te sturen aan de verzekeringsmaatschappij.)

 

Voor VKS spelers moet je het formulier hieronder gebruiken:

Blad 1 vul je zelf in, Blad 2 vult de behandelende arts in (huisarts of eventueel ziekenhuisarts)

 

Na electronische ingave, krijg je per mail een bevestiging (van de secretaris)

 

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt 011/28.21.11 info.verzekering@ethias.be