Sparvoc wenst een goede jeugdwerking uit te bouwen, die de beste jeugdleden een pyramide aanbiedt om op competitief niveau tot in de landelijke reeksen bij Sparvoc te kunnen spelen. Dit wensen we op middenlange termijn bij zowel de heren als dames te realiseren. U begrijpt dat sportief succes echter van vele kleine zaken afhangt en promotie niet op vraag komt. Naar instroom werken we op meerdere vlakken door naar de scholen te stappen, in samenwerking met scholen en de gemeentelijke sportdienst activiteiten te organiseren voor jongens en meisjes alsook door kinderen van prille leeftijd via de bewigingsschool (Start To Move) voor te bereiden op het Start To Volley om zo in te stromen naar de competitie, waarbij vrienden en vriendinnen welkom zijn om een aantal gratis sessies te laten proeven van onze clubgeest.


Als club vinden we integriteit erg belangrijk, we ondersteunen daarom het initiatief van de Vlaamse volleybalbond van een API: aanspreekpersoon integriteit aan te stellen of verwijzen u graag naar de bondsverantwoordelijken hiervoor door.

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

 

API Sparvoc: Stefanie Conings: stefanie_conings@hotmail.com

API link Vlaamse volleybalbond: https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API